Groencertificaat

Info Support vindt het milieu belangrijk. Ook dit jaar heeft ons hoofdkantoor weer het Groencertificaat toegekend gekregen. Dit certificaat is het bewijs dat het volledige elektriciteitsverbruik voor 100% afkomstig is uit hernieuwbare energiebronnen. Hierdoor is het elektriciteitsverbruik CO2 neutraal.

Groene datacenters
Info Support heeft bij de keuze van zijn datacenters de punten milieubewustzijn en energiezuinigheid zwaar laten meewegen. De activiteiten van de gekozen partijen zijn volledig CO2-neutraal dankzij aanzienlijke energiebesparingen, het gebruik van groene energie zoals waterkracht en investeringen in wereldwijde groene projecten.