Klantreferentie ABN Amro

De SopStore van ABN AMRO Bank N.V. ondersteunt medewerkers bij het doorlopen van vaste procedures (ook wel werkinstructies genoemd) met klanten. In de SopStore kunnen medewerkers zelf werkinstructies opstellen die veelal beter aansluiten bij de lokale omstandigheden dan centraal opgestelde instructies. Ook collega’s kunnen deze instructies gebruiken en ze interactief van opmerkingen en tips voorzien: dit leidt uiteindelijk tot een verdere kwaliteitsverbetering.