Klantreferentie DELA

Het was ook een echt partnership, beklemtoont Ruudvan Huijkelom: “Al van in de voorbereidende fase haddenwe steeds een goed overleg. Info Support luisterdeaandachtig naar onze wensen en dacht constructief metons mee over wat ze voor ons konden doen.”