Klantreferentie FMO

FMO (Financierings-Maatschappij voor Ontwikkelingslanden) is de ontwikkelingsbank van Nederland.
De bank nam haar oude datawarehouse op de schop om efficiënt te kunnen rapporteren over al haar
gegevens. Info Support was daarvoor de gedroomde partner.