Klantreferentie: Opleiding van Info Support legt stevige basis feature-teams bij PGGM

Pensioenuitvoerder PGGM heeft besloten vaker en sneller software uit te gaan rollen – vanuit het perspectief van de klant. Dit is een van de eerste stappen naar het werken in multidisciplinaire feature-teams. Het werk ‘van klantwens via bouw, test en uitrol tot beheer’ zal zoveel mogelijk worden geautomatiseerd.

Voor dit traject is technische ondersteuning en de inzet van de juiste kennis onontbeerlijk. Hier is een belangrijke rol weggelegd voor dienstverlener en opleider Info Support. In een gesprek met Alexander Lanni wordt de rol van Info Support belicht.