Klantreferentie: Info Support biedt VECOZO extra slagkracht bij softwareontwikkeling

“Info Support heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de sterke groei die VECOZO de afgelopen jaren heeft doorgemaakt.” Met deze woorden begint Ton Bogerd, IT Manager van VECOZO het gesprek over de geleidelijke introductie van DevOps-teams binnen zijn organisatie. In dergelijke multidisciplinaire teams vervaagt steeds meer het onderscheid tussen het ontwikkelen van software en het testen, uitrollen en beheren ervan, met als gevolg snellere en betere oplevering van nieuwe software.

Waar IT is georganiseerd in aparte ontwikkel-, test- en beheerteams, zijn tooling en de mensen vaak intern gericht en is afstemming een langdurig gebeuren. De business daarentegen wil snelle levering van nieuwe functionaliteit en IT van hoge kwaliteit. Met de inzet van nieuwe technologieën en methodieken is VECOZO samen met Info Support begonnen de gehele levenscyclus van software – van analyse tot en met uitrol – in één geïntegreerde werkwijze op te nemen.