Productflyer SubsidieMonitor

Een van de belangrijkste taken van de Nederlandse provincies bestaat uit het jaarlijks afhandelen van een groot aantal subsidieaanvragen. Het is cruciaal dat al die aanvragen op een correcte en transparante manier worden beoordeeld en eventueel toegewezen. Dat stelt hoge eisen aan de kwaliteit van belangrijke processen als aanvragen, monitoren en vaststellen. Met de SubsidieMonitor biedt Info Support u een volledig geautomatiseerde en flexibele oplossing die u in staat
stelt de subsidieverlening doelmatig, doeltreffend en rechtmatig te laten plaatsvinden.