14-1-2015 – Mobile Testing

Titel: Mobile Testing
Spreker: Youp Hulsebos
Aanvang: 19.00 uur
Duur: 1 uur en 15 minuten
Inhoud: In deze sessie krijg je een introductie tot cross-platvorm geautomatiseerd mobile testen. Er word daarbij ingegaan op de verschillende componenten die je hiervoor nodig hebt en hoe deze samen werken. Zowel Calabash, Xamarin.UITest en Xamarin testcloud worden behandeld.
Doelgroep: iedereen die geïnteresseerd is in mobile developement in combinatie met testen.