Algemene intro Endeavour

In deze film krijgt u een algemeen overzicht over wat Endeavour inhoudt.