Artikel: De enterprisearchitect als coach

Grotere organisaties kennen vaak een (te strikte) scheiding tussen enterprise- en projectarchitecten. Dat leidt tot inefficiëntie en past niet bij deze tijd. Hoe is verbetering mogelijk met lessen uit ‘agile’ denken?

Lees het hele artikel dat verschenen is in maandblad Informatie (uitgave oktober 2013). Het artikel is geschreven door Raimond Brookman en Wouter Roelofs, beide werkzaam bij Info Support.