Artikel ICT Magazine: Efficiënter applicatiebeheer

Applicatiebeheer bestaat in vele vormen en onder verschillende definities en termen. Naar de mening van Paul van Kuppevelt (Service Delivery Manager) is applicatiebeheer het beschikbaar houden en handhaven van een applicatie, maar zeker ook het uitbreiden en vernieuwen van de applicatie. Om applicatiebeheer efficiënter in te richten zijn de volgende zes punten van belang.

Lees het hele artikel van Paul van Kuppevelt.