BI Modal

in deze sessie zullen we dieper ingaan op de requirements van een data-driven organisatie. Het ontstaan van innovatieve big data technologie ten opzichte van het traditionele datawarehouse, of zoals Gartner het heeft geformuleerd: de ‘suits’ versus ‘t-shirts’.