De weg naar continuous delivery

De weg naar continuous delivery, het maken van onderhoudbare UI-testen met Microsoft CodedUI.

Continuous delivery is momenteel een trends in de IT markt. Continuous delivery staat voor een
aanpak waarbij we er niet alleen naar streven iedere sprint de software af te hebben, maar deze
software ook daadwerkelijk in productie te hebben gebracht. Hierbij is het o.a. van groot belang
dat we de tijd die nodig is voor het testen van onze applicaties, significant weten te reduceren.
Hierbij wordt gebruik gemaakt van het geautomatiseerd testen van applicaties.