Docker, optimaliseer het continuous delivery proces

Tegenwoordig is continuous delivery erg populair en applicaties worden automatisch uitgerold over verschillende omgevingen. Vaak blijft het daar echter bij en wordt de rest van de software (zoals de applicatieserver) handmatig of met een los proces uitgerold. Idealiter zouden applicaties inclusief alle benodigdheden uitgerold moeten worden. Dit is op te lossen door alle software op te nemen in Docker containers en die vervolgens met bijvoorbeeld Jenkins uit te rollen. Dit artikel geeft een introductie in Docker. Vervolgens worden de belangrijkste onderdelen behandeld met een aantal voorbeelden. Na het lezen van dit artikel kun je direct zelf aan de slag met Docker! Tevens wordt nog een vergelijking gemaakt tussen Docker en virtuele machines. Als laatste worden enkele toepassingen van Docker toegelicht.

Dit artikel is geschreven door Johan Janssen, Java ontwikkelaar bij Info Support en verschenen in Java Magazine 6 2014.