E-nieuwsbrief december 2014

Onderwerpen van deze e-nieuwsbrief: Vernieuwde website, Woningcorporaties kiezen voor Corporatie Service Bus van Info Support, Continuous Delivery Conference, Optimaliseren met DevOps, ALM Partner Award, Smart architectures: inspelen op veranderende IT-behoeftes pensioenuitvoerders, ISKA ‘A hitchhiker’s guide to Continuous Delivery’ (in the java universe) en recente blogposts.