Een gesprek met Paul Citroen, pensioenbestuurder

U staat als pensioenfonds of uitvoeringsinstantie voor een aantal uitdagingen die direct impact hebben op uw informatiehuishouding. Dit heeft gevolgen voor uw risicobeheersing, professionalisering en kostenbesparing. Door de juiste stappen te nemen kunt u rendement behalen.