Explore | Info Support & HAN & Poliskluis

Info Support heeft samen met de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen voor Stichting Poliskluis – onderdeel van het Verbond van Verzekeraars – een ontdekkingsopdracht gedaan omtrent spraakherkenning.

De opdracht was:
Realiseer een toepassing om op basis van spraakherkenning – of tekstherkenning – een claim bij je verzekeraar te kunnen doen. Te denken valt aan een oplossing op de smartphone, smartwatch, interactieve website en dergelijke voor consumenten. Het levert, naar verwachting, voor Stichting Poliskluis veel toegevoegde waarde als op basis van spraakherkenning of taalherkenning de consument een vraag stelt aan de Poliskluis en de Poliskluis vervolgens wordt geraadpleegd om deze vraag te routeren naar de juiste verzekering bij de juiste verzekeraar. Dit routeren is nog geen onderdeel van de Poliskluis, waardoor dit mechanisme ook onderdeel is van de opdracht.

Gebruikerservaring:
Spreek of type in een normale zin in wat er aan de hand is – zie onderstaande voorbeelden. Op basis van herkenning wordt de verzekeraar benaderd, bijvoorbeeld het tonen van een contactpagina, of belmogelijkheid of email of xml-bericht naar de betreffende verzekeraar. De gebruiker krijgt hiervan de bevestiging.

Voorbeelden van zinnen: Ik heb lekkage in mijn huis – verzekeraar waar de inboedelverzekering loopt wordt benaderd. mijn auto heeft schade – verzekeraar waar de autoverzekering loopt wordt benaderd. ik wil mijn pakketverzekering uitbreiden – verzekeraar waar een pakketverzekering loopt wordt benaderd.

Mogelijkheid tot uitbreiding van de opdracht In overleg is er ruimte om eigen invulling te doen, binnen de grenzen van deze context. Te denken valt hierbij aan innovatieve gebruikersinteractie, uitbreiding met een generieke koppeling met zelfmeldende devices, etc.