In vijf stappen naar een waardevolle PSD2-koppeling

De financiële sector wordt op dit moment nogal opgeschud door nieuwe technologieën, betaaldiensten en wet- en regelgeving. Payment Service Directive 2 (PSD2) is daar een goed voorbeeld van. Deze nieuwe Europese betaaldienstrichtlijn maakt mogelijk wat voorheen nog ondenkbaar was: bedrijven kunnen toegang krijgen tot een betaalrekening, mits de rekeninghouder daar natuurlijk expliciet toestemming voor geeft.

Wilt u gebruik maken van de mogelijkheden die PSD2 biedt? Daar komt nogal wat bij kijken. Welke koppelingen maken we aan en hoe beheren we deze? Hoe beveiligen we alle data? Maar ook kennis van wet- en regelgeving en het doorvertalen van technologie naar de business.

Bij Info Support beschikken we over de kennis en ervaring om daarbij te helpen. In deze whitepaper komen vijf stappen aan bod die nodig zijn om PSD2-koppelingen op een veilige manier aan te maken en te beheren.