Info Support – Een gesprek met Linda Hesselink, Projectmanager Zorgplan

Organisaties in de zorg worden door allerlei invloeden steeds meer gedwongen nog effectiever en flexibeler te werken: denkt u maar aan veranderingen in het politieke klimaat en nieuwe regelgeving, vergrijzing en bezuinigingen. Om dit mogelijk te maken moeten organisaties beschikken over actuele en eenduidige informatie. Hierbij is de inzet van slimme IT een noodzaak. Voor meer informatie: http://www.infosupport.com/Zorgketen