ISKA 27-1-2016: The second wave of TypeScript

Spreker: Nico Jansen

Inhoud: TypeScript is een taal die o.a. types en nieuwe EcmaScript 6 (de nieuwe specificatie van JavaScript) features toevoegt aan JavaScript. De taal bestaat reeds 5 jaar en is gedurende die tijd langzaam gegroeid. Sinds de developers van Angular 2 op ng-conf in mei vorig jaar hebben aangekondigd dat Angular 2 volledig gebouwd is met TypeScript is de populariteit verder toegenomen. Ook klanten van ons vragen zich af of ze de taal willen/moeten gebruiken.

In deze ISKA krijg je een goed beeld van de toegevoegde waarde die TypeScript kan bieden. Ook krijg je een overview van de belangrijkste features van de taal. Hierbij maak ik een onderscheid tussen features die EcmaScript 6 gaat toevoegen aan JavaScript en features die specifiek zijn voor TypeScript. Ook zal ik extra aandacht geven aan de features die recent zijn toegevoegd. Tot slot zal ik toelichten bij wat voor projecten we TypeScript zouden kunnen (willen) inzetten. Voor iedereen die interesse heeft in front end of NodeJS development. Ken je TypeScript al? Wist je dan dat:

  1. De populaire uitspraak “TypeScript is een superset van JavaScript” eigenlijk een leugen is?
  2. Je in TypeScript variabelen kunt definiëren van het type ‘number or string or boolean’?
  3. De ‘module’-syntax juist geen gebruik maakt van het module keyword?
  4. JSX support (voor het React framework) recent als feature is toegevoegd?
  5. async en await keywords recent zijn toegevoegd voor C# style async programming.

Voorkennis: voor het gros van de ISKA heb je JavaScript kennis nodig.