ISKA Automatic Web UI testing using FitNesse, Selenium and Xebium

Testautomatisering biedt de kans om met dezelfde mensen meer gedaan te krijgen. Echter, hoe pak je dit aan en welke valkuilen moet je vermijden? Binnen het project c2Wmo is gekozen voor het automatisch testen van de web UI middels een combinatie van FitNesse en Selenium. In deze presentatie leggen we uit hoe we dit gedaan hebben en geven we een aantal demo’s van deze aanpak.

Bekijk deze ISKA (Info Support Kennis Avond)-video om meer te weten te komen over dit onderwerp.