Nieuwsbrief Business Intelligence

In deze tijd van economische druk, complexe bedrijfsprocessen en explosief groeiende beschikbare data wordt de
roep om juiste en tijdige informatie steeds groter. Juiste informatie is noodzakelijk om snellere en slimmere beslissingen
op te baseren. In de beginjaren van de IT-revolutie, toen Business Intelligence nog Executive Information
Systems (EIS) heette, was stuurinformatie enkel beschikbaar voor het Executive management.
Tegenwoordig dient iedereen die beslissingen maakt te beschikken over de laatste bedrijfsinformatie, het liefst
verrijkt met alle mogelijke externe data en gefilterd op hoofdlijnen. In deze Info Support nieuwsbrief, met het thema Business Intelligence, leest u alles over Info Supports visie op deze dienst en wat onze klanten zeggen over onze dienstverlening op dit vlak.