Nieuwsbrief Continuous Delivery

In deze Info Support nieuwsbrief van november leest alles over flexibel en efficiënt
ontwikkelen van software. Een geheel nieuw onderwerp? Nee, dat niet. Het is een terugkerend thema bij Info Support.
Maar niet alleen bij ons. IT is steeds meer een business enabler voor bedrijven. Toch blijft het kostenplaatje belangrijk,
daarom moet software in 1 keer goed zijn. Continuous delivery zorgt voor een controleerbaar proces, waardoor een
kortere time to market en hogere klanttevredenheid wordt bereikt tegen lagere kosten. Continuous Delivery is een
methode van software ontwikkelen waarmee je je kunt onderscheiden van de rest, omdat het de mogelijkheid geeft
om sneller en flexibeler in te spelen op de wensen van je klant.