Nieuwsbrief Mobile Development

De wereld om ons heen wordt steeds mobieler. Tijd kost geld en gegevens moeten overal en altijd toegankelijk zijn.
Liefst zo laagdrempelig mogelijk via een tablet of telefoon. Dat beperkt zich allang niet meer tot alleen toegang tot
e-mail, maar ook tot administratieve applicaties en IT-systemen. De ontwikkeling van mobiele applicaties wordt dan
ook steeds belangrijker. In deze nieuwsbrief staan Mobile Development en de kansen en mogelijkheden die
deze trend u biedt dan ook centraal.