Procesautomatisering via de Datarotonde

De goede uitvoering en beheer van processen in de IT is een succesfactor voor verlaging van de bedrijfslasten. Info Support wil blijven inspelen op steeds veranderende behoeftes in de markt. De dienstverlening voor haar vastgoed-gerelateerde activiteiten zijn ondergebracht in Info Support Real Estate Services B.V. Sinds geruime tijd exploiteert Info Support Real Estate Services de Datarotonde, een integratieplatform met gestandaardiseerde koppelingen dat speci?ek ingericht is voor gebruik door de Woningcorporaties en Vastgoedsector. Vanuit de noodzaak om de bedrijfslasten terug te brengen vindt er een ontwikkeling plaats waarmee geautomatiseerde processen naadloos met de Datarotonde geïntegreerd kunnen worden. Hierdoor wordt voor de “regie-corporatie” extra ?exibiliteit gecreëerd op basis van een robuust applicatielandschap. Dit document beschrijft de inrichting van dit proces en de integratie met de Datarotonde van Info Support Real Estate Services.