Productflyer KC: Ask The Expert

In de IT gaan de ontwikkelingen razendsnel en nieuwe technologieën volgen elkaar in rap tempo op. Nieuwe technologieën bieden nieuwe mogelijkheden. Mogelijkheden waarop u misschien al jaren hebt gewacht om ze te kunnen benutten. IT’ers, vaak bij uitstek early adopters, gaan hier vaak onmiddellijk enthousiast mee aan de slag, soms zonder dat eerst een training is gevolgd. In de praktijk kan het dan voorkomen dat zij vastlopen omdat er toch elementaire kennis mist. Natuurlijk geldt dat ook voor bestaande technologie. Er wordt volop mee gewerkt, maar toch zijn er hiaten in de kennis, waardoor de technologie niet altijd ten volle wordt benut. Hoe kan dit worden opgelost? Een reguliere cursus is in een dergelijk geval al snel overkill. ‘Ask the expert’, de nieuwe vorm van opleiden van Info Support, biedt een antwoord op uw vraag.