Productflyer MHealth

De wereld om ons heen wordt steeds mobieler. Tijd kost geld en gegevens moeten overal en altijd toegankelijk zijn. Liefst zo laagdrempelig mogelijk via een tablet of telefoon. Dat beperkt zich allang niet meer tot alleen toegang tot e-mail, maar ook tot administratieve applicaties en IT-systemen. De inzet van mobiele applicaties (apps) ter ondersteuning van het zorgproces aan de cliënt neemt ook binnen de geestelijke gezondheidszorg sterk toe. Maar is dat slechts een hype, of hebben deze apps ook werkelijk nut binnen een branche als de GGZ? En als ze nuttig zijn, hoe zorgt u dan voor een maximaal rendement?