Productflyer KC: Skills Assessment

Het Info Support Kenniscentrum brengt theorie en praktijk bij elkaar. Hierdoor kunnen we heel goed de praktische rollen die in een IT-organisatie nodig zijn, vertalen naar een persoonlijk opleidingsplan. Het voordeel hiervan is dat u en uw medewerkers precies leren wat nodig is in de praktijk. Hiervoor werken we met ons Skills and Knowledge Framework, gebaseerd op de IST-SOLL methodiek.