Referentiefilm Woningnet, Finance Ideas en Info Support

Woningnet heeft een tool om inkomensberekeningen uit te voeren. Dat is nodig voor potentiële huurders die in aanmerking willen komen voor een sociale huurwoning, zodat ze daarmee kunnen aantonen dat ze aan de voorwaarden voldoen. In samenwerking en met advies van Finance Ideas wilde Woningnet deze tool vervangen en moderniseren. Omdat Info Support liet blijken te snappen wat het probleem was en met een adequate oplossing kwam besloten Woningnet en Finance Ideas in zee te gaan. Kanzi, product van Info Support, werd hierbij de oplossing. Het was een pressurecooker, maar het project werd naar tevredenheid en binnen tijd en budget opgeleverd. Een voorbeeldsamenwerking en partnership tussen 3 organisaties, Woningnet, Finance Ideas & Info Support.