Referentievideo MeteoGroup – Maatwerktraining Java

De actieve betrokkenheid van Info Support bij MeteoGroup, de mix van standaard- en maatwerkopleidingen – “maar ook bij de standaardopleidingen hadden we inbreng in het programma” – en de uitstekende docenten met hun grote theoretische en praktijkervaring maken dat Daniël van Dijke(MeteoGroup) tevreden terugkijkt op zijn samenwerking met Info Support.