Referentievideo: VECOZO

In een omgeving waarin veel privacygevoelige gegevens worden uitgewisseld en verwerkt, is het van groot belang dat de software waarmee dat gebeurt, aan hoge eisen voldoet, zowel wat betreft kwaliteit als wat betreft beveiliging. VECOZO — dat het digitale berichtenverkeer tussen zorgaanbieders en zorgverzekeraars verzorgt — werkt al vanaf zijn oprichting in 2002 samen met Info Support op het gebied van softwareontwikkeling en beheer. In een gesprek met VECOZO-directeur Jan-Hein Willemse wordt duidelijk dat inmiddels kan worden gesproken van een hecht ‘partnership’ tussen VECOZO en Info Support.