TDD as if You Meant It

Sprekers: Manuel Riezebosch en Guido van Loon.
Inhoud: Welkom in de cyber dojo! Tijdens deze ISKA geven we TDD een eerlijke kans. Het doel is er achter te komen wat het ons oplevert als we TDD volgens de regels toepassen. Wat heb je nodig:
• Laptop die het een poosje uithoudt zonder netvoeding
• Omgeving waarmee je kunt experimenteren: IDE, testframework, testrunner en git
Doelgroep: developers met op zijn minst enige TDD ervaring.