Whitepaper BPM en WFM: echte flexibiliteit in de processen

Whitepaper applicatie-integratie en services bij woningcorporaties

Winst. Van levensbelang voor elk commercieel bedrijf. Onder de streep één van de belangrijkste, zo niet de belangrijkste, doelstellingen van een bedrijf. Eén van de middelen om winst te genereren is het optimaal ordenen en structureren van de bedrijfsprocessen zodat voldaan kan worden aan de wensen en eisen van de markt.
In deze whitepaper wordt ingegaan op dit proces van ordenen en structureren van bedrijfsprocessen. Als een van de eerste valkuilen wordt onderkend dat het geen eenmalig proces is, maar in feite continu doorgaat. De noodzaak voor deze veranderingen wordt uitgelegd in hoofdstuk 3.
In hoofdstuk 4 diepen we de rol van bedrijfsfuncties in relatie tot bedrijfsprocessen en werkprocessen verder uit. Na de introductie van BPM en WFM in hoofdstuk 5, leggen we in hoofdstuk 6 het verband tussen deze twee concepten en de bedrijfsarchitectuur.
Dat ondersteuning van IT van groot belang is voor een goede implementatie van zowel BPM als WFM wordt in hoofdstuk 7 duidelijk. Hoofdstuk 8 borduurt hierop voort door in te gaan op het ondersteunen van BPM en WFM met een Service Oriented Architecture (SOA) en hoe Info Support invulling geeft aan deze visie.