Whitepaper Continuous Delivery in Finance

Financiële dienstverleners die zich willen onderscheiden in de markt zullen zich meer moeten richten op flexibiliteit en de nieuwste technologieën. Dat is precies waar continuous delivery uitkomst biedt.

Continuous delivery zorgt kort gezegd voor het aanpakken van de gehele levenscyclus van software – van analyse, ontwerp en cyclisch opleveren naar test, deployment en feedback – in één end-to-end-werkwijze. De verantwoordelijkheid voor de hele levenscyclus wordt ondergebracht in gezamenlijke teams en onderscheid tussen ontwikkelen en beheer vervaagt hierbij. Alle fasen van de levenscyclus worden verregaand geautomatiseerd met bewezen, standaard tooling die in de markt beschikbaar is. De invoering van continuous delivery zal leiden tot het vergroten van de kwaliteit van IT en het reduceren van de kosten die gemoeid zijn met IT.

Lees meer hierover en download deze whitepaper.