Whitepaper Continuous Delivery

Whitepaper applicatie-integratie en services bij woningcorporaties

Organisaties die zich willen onderscheiden in de markt zullen zich meer moeten richten op de dienstverlening en hierbij nieuwe technologieën optimaal benutten.
Dat is precies waar continuous delivery uitkomst biedt.