Whitepaper Datarotonde

Info Support wil blijven inspelen op veranderende behoeftes in de markt en heeft daarom haar vastgoed- en bouw-gerelateerde actvititeiten ondergebracht in Info Support Real Estate Services B.V.

De Datarotonde is een vernieuwd en verbeterd product van Info Support. In de bijlage de whitepaper over de Datarotonde. In deze whitepaper beschrijven wij hoe u uw processen kunt optimaliseren door het toepassen van een service bus die verder gaat dan de grenzen van uw eigen organisatie.