Whitepaper Enterprise Architectuur

Een bedrijfsarchitectuur (enterprise architecture of EA) beschrijft op strategisch niveau de samenhang van uw producten en diensten, uw processen, de inrichting van uw organisatie, uw informatievoorziening en uw informatietechnologie. Door algemene principes, richtlijnen en standaarden vast te leggen, schept u een kader dat duidelijk maakt hoe concrete projecten het best verlopen.
Met een goede bedrijfsarchitectuur sluiten uw IT-oplossingen optimaal aan op uw bedrijfsprocessen, werken uw bedrijfskritische systemen vlotter samen en reduceert u de time-to-market van uw producten. U slaagt erin om uw projecten eenvoudiger en in samenhang met andere projecten uit te voeren, waardoor mislukte projecten, inconsistente administraties en dubbele systemen tot het verleden behoren.
Niet elke bedrijfsarchitectuur is echter even succesvol. Vaak is een te hoge abstractie de oorzaak van problemen. De architectuur biedt dan onvoldoende sturing en is niet praktisch toepasbaar. Met de best practices uit dit paper haalt u wél concrete resultaten.