Whitepaper Evolutionaire SOA-Governance

Whitepaper applicatie-integratie en services bij woningcorporaties

Serviceoriëntatie is een manier om IT beter aan te laten sluiten op (veranderende) bedrijfsdoelstellingen. De organisatie van vandaag moet zich steeds sneller aanpassen aan een veranderende markt, steeds meer transparantie bieden naar haar klanten en steeds meer integreren met ketenpartners. Serviceoriëntatie wordt ingezet als middel om te zorgen dat op de juiste punten flexibiliteit bestaat. Hierdoor zijn veranderingen in de producten- en/of dienstenportfolio, de bedrijfsprocessen of de organisatiestructuur eenvoudiger door te voeren.
Het invoeren van serviceoriëntatie betekent voor veel organisaties echter wel een radicaal andere manier van denken. Op bedrijfsvlak betekent het vaak dat “interne dienstverlening” ingericht moet worden, waarbij het eigenaarschap van de diensten en ondersteunende (IT-) middelen helder moet worden. Op IT-vlak betekent het vaak een ontvlechting en/of kanteling van een diversiteit aan systemen die door de jaren heen steeds meer “vergroeid” en daardoor lastiger te veranderen zijn.
Veel organisaties vergeten dat voor een succesvolle implementatie van een service-georiënteerde architectuur (SOA) wel een besturingsproces nodig is. De beoogde doelstellingen worden namelijk niet vanzelf bereikt. Tegelijkertijd is het een uitdaging om de invoering van een SOA pragmatisch te houden, zodat ook op kortere termijn al concrete resultaten behaald worden. Een groot voordeel is dat SOA gefaseerd ingevoerd kan worden. Hiervoor is een besturingsproces nodig dat mee kan groeien met de SOA, oftewel evolutionaire SOA Governance.
In dit whitepaper zetten we op basis van onze ervaringen een aanpak neer voor SOA Governance die kan mee-evolueren met de doelstellingen en de inrichting van de organisatie. Een manier om “groot te denken”, maar “klein te beginnen”, zodat het implementeren van een SOA snel succes oplevert, maar dat daar ook op door te bouwen is zonder dat er wildgroei ontstaat.