Whitepaper integratie van standaardpakketten en maatwerk in een SOA

Whitepaper applicatie-integratie en services bij woningcorporaties

Organisaties zien zich geconfronteerd met een veelheid aan systemen binnen het applicatielandschap en willen deze maximaal laten aansluiten op de bedrijfsprocessen.
Dit is te bereiken door maatwerk te laten uitvoeren. Dit is echter bedrijfseconomisch niet haalbaar voor niet-onderscheidende processen en functionaliteiten.
Standaardpakketten bieden echter ook niet de oplossing vanwege de starheid van de processen die daar veelal in opgesloten liggen. De processen veranderen in het huidige bedrijfsleven steeds sneller.
Daarnaast maken organisaties steeds vaker deel uit van ketens die samen klanten bedienen. Bedrijfsprocessen zijn daarmee (deels) buiten de muren van de organisatie beland.
Er is daarom meer flexibiliteit gewenst in de processen. Dit is te bereiken door deze procesondersteuning los van de onderliggende functionaliteit in de pakketten te realiseren.
In deze whitepaper wordt ingegaan op deze problematiek. Eerst wordt ingegaan op trends in de business strategie en de bijbehorende ondersteuning op IT-vlak. Vervolgens worden de toepassingsgebieden van maatwerk en standaardpakketten uitgewerkt. Daarna wordt ingegaan op de manier waarop een Service Oriented Architectuur de ideale combinatie tussen maatwerk en standaardpakketten kan vormen, en hoe dit met behulp van de Endeavour ontwikkelstraat en de Architectuur aanpak van Info Support effectief ondersteund wordt.