Whitepaper richtlijnen voor procesmodelleren

Whitepaper applicatie-integratie en services bij woningcorporaties

Het ontwerpen van ingewikkelde modellen was vroeger vooral weggelegd voor architecten en systeemontwikkelaars. Echter, met de opkomst van Business Process Reengineering (BPR) en de opvolger, Business Process Management (BPM), begint het model een steeds belangrijkere rol in de bedrijfswereld te spelen. Business Process Management is een methode om de manier van werken binnen een organisatie in kaart te brengen, te optimaliseren en te automatiseren. Bij BPM staat het zogenaamde procesmodel centraal, dat een grafische representatie geeft van een bedrijfsproces. Dit procesmodel beschrijft een bedrijfsproces als een reeks van activiteiten, die door een of meerdere personen of computersystemen worden uitgevoerd.

Er zijn drie doelen die procesanalisten met een dergelijk procesmodel proberen te bereiken. In het gros van de BPM-projecten ligt de focus slechts op één van deze doelen. Tevens vereist elk doel een bepaalde mate van modelleerinspanning. Anders gezegd, de kosten voor het maken van een model verschillen per doel. Deze modelleerinspanning is een combinatie van tijd, methodologische kennis, technische ondersteuning en betrokkenheid van de verschillende belanghebbenden. De drie doelen in volgorde van minimale tot maximale modelleerinspanning zijn:
-Het beschrijven van bedrijfsprocessen om zo inzichtelijk te maken hoe een organisatie zijn werk doet en om hierover te kunnen communiceren.
-Het analyseren van bedrijfsprocessen om zo te kijken op welke punten processen verbeterd kunnen worden.
-Het uitvoerbaar maken van bedrijfsprocessen om zo direct technische ondersteuning aan het bedrijfsproces te bieden.

Er bestaan meerdere technieken om een procesmodel te ontwerpen. Een zeer simpele techniek is het gebruiken van flowcharts. Flowcharts zijn in principe alleen geschikt voor het beschrijven van activiteiten en beslissingen. Meer uitgebreidere technieken zijn Petri Nets, Event-driven Process Chains en Business Process Modeling Notation. Deze laatste, BPMN, is op dit moment de meest populaire techniek en wordt door velen ook gezien als dé standaard voor Business Process Modeling.