Whitepaper self service BI

Whitepaper applicatie-integratie en services bij woningcorporaties

In deze tijd van economische druk, complexe bedrijfsprocessen en explosief groeiende beschikbare data wordt de roep om juiste en tijdige informatie steeds belangrijker; de juiste informatie die noodzakelijk is om snellere en slimmere beslissingen op te baseren. In de beginjaren van de IT-revolutie, toen Business Intelligence nog Executive Information Systems (EIS) heette, was deze stuurinformatie alleen beschikbaar voor de bovenste managementlagen van een organisatie. Tegenwoordig dient iedereen die beslissingen maakt te beschikken over de laatste bedrijfsinformatie, het liefst verrijkt met alle mogelijke externe data en gefilterd op hoofdlijnen.

Deze ontwikkeling bezorgt menige IT-afdeling hoofdpijn; zij kunnen simpelweg niet inspelen op de snel veranderende vraag van hun gebruikers. Gevolg is dat veel gebruikers kiezen voor Self Service BI, waarbij ze met moderne tooling zelf hun query’s samenstellen en daarmee de door hen gewenste informatie genereren. Met deze tools kan formele bedrijfsdata slim worden gecombineerd met bronnen van het internet, lokale Excelbestanden, lijstjes, of zelfs social media. Op basis van de informatie worden vervolgens besluiten genomen, operationeel, tactisch maar ook strategisch. Maar wegen de snelheid, flexibiliteit en het gemak op tegen de gevaren?