Whitepaper Temporele SQL Server Database

Whitepaper applicatie-integratie en services bij woningcorporaties

Aanleiding voor het schrijven van deze whitepaper is de afstudeeropdracht ‘Temporele datalaag converter/generator’ die uitgevoerd wordt door Ronald Bosma in opdracht van Info Support. Het doel van de opdracht is om een softwareontwikkelaar de mogelijkheid te geven automatisch een database in te richten als temporele database en automatisch data-accesslaag code te genereren voor het ophalen en opslaan van temporele data in de database. Om dit doel te bereiken zal er eerst uitgezocht moeten worden hoe een temporele database het best kan worden opgezet. Dit zal in deze whitepaper worden onderzocht.

Het doel van dit onderzoek is om de volgende hoofdvraag te beantwoorden: ‘Hoe richt ik een SQL Server database in als temporele database?’. Om deze vraag goed te kunnen beantwoorden zijn er een aantal deelvragen die onderzocht moeten worden. Deze deelvragen zijn:
– Wat is een temporele database?
– Welke verschillende temporele waarden kunnen er opgeslagen worden?
– Hoe kunnen temporele waarden worden bijgehouden?
– Op welke manier kan temporele data worden opgeslagen?
– Hoe kan ik temporele data toevoegen, opslaan en wijzigen?