Whitepaper visie op Enterprise Service Bus

Whitepaper applicatie-integratie en services bij woningcorporaties

De afgelopen jaren is veel gezegd en geschreven over het concept van de Enterprise Service Bus (ESB). Waar in 2006 de ESB nog als hype werd gezien [GART01] is de ESB het afgelopen jaar volwassen geworden. De verwachtingen rond de ESB zijn realistischer en de technologieën zijn verbeterd. Ondanks deze ontwikkelingen zijn er nog steeds verschillende visies op de ESB. Met de verwachting dat in de komende twee tot vijf jaar de ESB in toenemende mate zal worden geadopteerd binnen organisaties, wordt het tijd om de verschillende visies te inventariseren. Uit deze inventarisatie kunnen zo realistische en praktische architectuurprincipes worden gedistilleerd die organisaties kunnen helpen bij de implementatie van de ESB.