Op donderdag 16 en vrijdag 17 februari 2017 organiseert Info Support in samenwerking met Fudura een Azure Service Fabric hackathon. Er zullen 10 ontwikkelaars aan de slag gaan om de volgende doelen te volbrengen:

  • Kennisdeling binnen Info Support
  • Kennisdeling binnen Fudura
  • Realtime en grafisch inzichtelijk maken van gemeten energiestromen
  • Verkregen kennis en inzichten delen via blogposts en multimedia materiaal

Fudura – Energiestromen inzichtelijk maken

Fudura meet en maakt energiestromen inzichtelijk en bestuurbaar. Om dit in de toekomst goed en op schaal te kunnen blijven doen, is er geïnvesteerd in het ontwikkelen van een IoT-platform: ‘Metering as a Service’ (MaaS).

MaaS ondersteunt een groeiend aantal apparaten en protocollen die in de energiemarkt worden gebruikt voor het meten van energiestromen.

Afbeelding toont diverse meters die door het Fudura platform ondersteunt

Fudura meet energiestromen

Afbeelding toont nog meer door MaaS ondersteunde meters

MaaS ondersteunt diverse soorten meters en protocollen

Azure Service Fabric

Info Support heeft bijgedragen aan het ontwikkelen van MaaS, dat draait op Azure Service Fabric. Met de realisatie van MaaS is veel ervaring met Service Fabric opgedaan door het implementatieteam. Vanuit de Service Fabric focusgroep van Info Support is bedacht om de kennis die in het Fudura-project is opgedaan verder te delen binnen de organisatie middels een Hackathon.

Azure Service Fabric logo

MaaS draait op het Azure Service Fabric platform

Het platform dat voor Fudura is ontwikkeld levert grote hoeveelheden meetgegevens aan interne- en externe afnemers. Wat nog gerealiseerd moet worden is een generieke manier om deze gemeten energiestromen inzichtelijk te maken.

Event Storm

De Hackathon zal worden aangevangen met een Event Storm. Hierbij zullen in een oneindig grote modelleerruimte de events en commands worden geïdentificeerd die nodig zijn om de energiestromen grafisch en realtime inzichtelijk te maken op een dashboard. Dit zal gebeuren in een samenwerking tussen domein experts en ontwikkelaars.

Op de Info Support blog zullen diverse blogposts worden geplaatst om de opgedane kennis, ervaringen en de resultaten van de hackathon te delen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *