Beslisboom voor een rechtmatig ‘kopietje productie’