Whitepaper visie op Virtualisatie Platformen

Whitepaper applicatie-integratie en services bij woningcorporaties

Gezien de interesse in de markt voor Dynamic Data Centers (DDC) worstelen veel organisaties met de vraag, welk virtualisatie-platform het meeste geschikt is als basis voor een DDC. Of de meer algemene vraag, welke server virtualisatie-platform kies ik voor mijn IT-infrastructuur? Wat zijn de afwegingen daarbij?
Deze whitepaper beschrijft het onderzoek dat verschillende virtualisatie-platformen met elkaar vergelijkt in de context van een Dynamic Data Center (DDC) oplossing. Op basis hier van wordt een visie gepresenteerd welke server-virtualisatie het meeste gekwalificeerd is voor toepassing binnen een DDC.
Deze paper kan beslissers (zowel technisch als niet-technisch) helpen bij een aantal overwegingen, als men voor de keuze voor een virtualisatie-platform staat.